Duben 2012

Tokyo street fashion III.

21. dubna 2012 v 21:35 | TenshiShiori |  Fashion

Tokyo Street Fashion Photos

In Tokyo, there are so many different fashion styles, cultures, and subcultures that it's hard for even the most devoted fashion freak to keep up. Each season those styles change, subcultures come and go, brands are born and die. If you aren't located in Japan, how can you possibly stay on top of what's going on? We have a simple answer to that question… Fashion photos from the streets of Tokyo - lots of them.

There are literally hundreds, if not thousands, of magazines devoted to Tokyo street and fashion photography. But magazines are published once a week or once a month. In a fast moving fashion mecca like Tokyo, trends may be gone by the time you read about them. So, we at Tokyo Fashion are here to keep you updated on what's happening on the streets every day. Check back often to see the latest trends and trend-busters in Harajuku, Shibuya, and beyond.

čj:
V Tokyu je spousta různých módních stylů, kultur a subskultur, držet s tímto krok je obtížné i pro ty nejoddanější módní maniaky. Každou sezónu se tyto styly mění, subkultury se vytvářejí a rozpadají, značky /módní/ se rodí a umírají. Pokud se nenacházíte v Japonsku jak je možné, že jste na špici? Jak to děláte? Odpověď je jednoduchá... Módní fotografie z Tokyjských ulic - hodně fotografií.

Jsou zde stovky, ne-li tisíce, časopisů věnovaných Tokyjským ulicím a módním fotografiím. Ale časopisy vycházejí jen jednou týdně nebo jednou za měsíc. V tak rychle se měnící módní mece jako je Tokyo se mohou módní trendy vytrácet dříve než se o nich dočtete. Takže, my v Tokyo Fashion jsme tady abychom pro vás drželi krok s módou a informovali vás o každodenním dění v ulicích Tokya...

Music & Japanese Street Fashion

In Japan, like the rest of the world, fashion and music are closely linked. Many fashion designers are inspired and influenced by their favorite bands and musicians. In turn, bands and musicians are some of the most influential fashion icons in the public eye.
We believe that Tokyo street fashion presents a fantastic opportunity to explore the relationship between musical tastes and fashion sense in Japan. In 2009, we began asking the subjects of our Japanese street fashion photos what music they enjoyed. This opens up the possibility of browsing our growing library of street fashion pictures by the music that has helped to inspire it. The idea is a work in progress, but we hope you'll find it interesting!

ČJ:
V Japonsku, stejně jako ve zbytku světa, je móda a hudba úzce spojena. Spousta módních návrhářu se inspirují a nechávají se ovlivnit svými oblíbenými skupinami a muzikanty. Na druhou stranu jsou skupiny a muzikanti ti nejvlivnější módní ikony pro zrak veřejnosti.
Věřime, že Tokyo street fashion představuje jeinečnou příležitost k prozkoumání vztahu mezi hudebním vkusem a vkusem pro módu, v Japonsku. V roce 2009 jsme se začali ptát lidí, z našich Japanese street fashion photos, jakou hudbu mají rádi. Toto otevírá možnosti prohlížení naší knihovny fotografií steet stylu, které se inspirovaly hudbou. Tento nápad se stále vyvíjí, ale my doufáme že si ho užijete!